РУССКИЙ
Dedurizante, defierizante şi coloane de carbon.
 
"LUMEA FILTRELOR" SRL
 
Descrierea filtrelor în acest articol este superficială. De obicei, selectarea  echipamentelor industriale şi pentru cotajeuri necesită cunoştinţe specializate de inginerie. De aceea, dacă aveţi nevoie de ajutor profesional, vă rugăm să completaţi   CHESTIONARUL  şi să îl trimiteţi inginerului nostru pentru o selecţie de echipamente sofisticate pe E-mail: uzina@filtre.md sau Tel / Fax: 022-99-11-66. A lua legatură cu: Carp Valentin  (Inginer Şef), Mob: 079-8-777-06


Coloanele de sedimente se împart în 2 tipuri:
1.  Obişnuite (cu rezervor separat pentru reactiv)
2.  De birou (cu rezervor integrat pentru reactiv)
   

Coloanele de sediment se împart în 4 categorii:
1.  Mecanice
2.  Dedurizante
3.  Defierizante
4.  Multifuncţionale


1.  Coloane de sediment mecanice

Predestinare
Coloanele de sedument mecanice sunt predestinate pentru purificarea apei de turbiditate, impurităţi organice, suspensii mecanice, clor activ.

Principiul de lucru
Coloana prezintă un cilindru cu material filtrant şi control de supapă. În calitate de material filtrant sunt utilizate materiale fine granulate cu rezistenţă înaltă şi capacitate înaltă de absorbire. Trecînd printr-un strat de material filtrant, apa este purificată de contaminanşi organici, turbiditate şi alte impurităţi. Restaurarea materialului filtrant este efectuată cu ajutorul vîrtejului de apă în mod automat.

2.  Coloane de sediment dedurizante

Predestinare
Coloane de sediment dedurizante sunt predestinate pentru dedurizarea apei, adică purificarea apei de săruri dure. Ca rezultat, se opresc formările de depuneri pietroase pe suprafeţele interne ale ţevilor.  Considerabil se reduce consumul de detergenţi. Se îmbunătăţeşte starea pielii (reducerea uscării pielii) şi a părului. Dispare efectul şiraielor şi urmelor de picături de apă pe suprafeţele sanitare.

Principiul de lucru
Coloana prezintă un cilindru cu material filtrant şi control de supapă. În calitate de material filtrant serveşte răşina schimbătoare de ioni. Coloana este echipată cu o unitate de control electronică şi un rezervor de reactiv. În rezervorul de reactiv este soluţie de sare, regenerează capacitatea răşinii de a deduriza apa.
Cînd apa trece prin stratul de răşină schimbătoare de ioni, se petrece un schimb de ioni de calciu, magneziu şi metale grele pe oini de sodiu. În proocesul de lucru de dedurizare, capacitatea răşinii schimbătoare de ioni se epuizează. Pentru a restaura proprietăţile sale, se petrece regenerarea, cu ajutorul soluţiei de sare, situat în rezervorul de reactiv. Procesul de regenerare are loc în mod automat, în momentul stabilit de programul de control după timp sau volum. După procesul de regenerare, capacităţile răşinii schimbătoare de ioni sînt complect recuperate şi răşina este din nou gata de lucru.


3.  Coloane de sediment defierizante

Predestinare
Coloanele de sediment defierizante sunt predestinate pentru defierizarea apei, adică purificarea ei de fierul dizolvat în apă. Ca rezultat - se opreşte formarea petelor de rugină pe instalaţiile sanitare şi îmbunătăţirea parametrilor de turbiditate şi culoare a apei.


Principiul de lucru
Coloana prezintă un cilindru cu material filtrant şi control de supapă. În calitate de material filtrant serveşte "BIRM". Coloana este echipată cu o unitate de control electronică şi un rezervor de reactiv. În rezervorul de reactiv se găseşte un reactiv, care restabileşte capacitatea birmului de a defieriza apa.
"BIRM"– reprezintă un zeolit artificial, acoperit cu oxizi de mangan şi fier. La trecerea prin stratul de birm, apa saturată cu oxigenul din aier, are loc procesul oxidării fierului şi manganului. Fierul oxidat sub formă de hidroxid şi manganul sub formă de oxid, se depun pe granulele de sediment. Ulterior, aceste granule sunt eliminate în drenaj cu ajutorul vîrtejului de apă în mod automat.


4.  Coloane de sediment multifuncţionale

Predestinare
Coloane de sediment multifuncţionale sunt predestinate pentru a aborda toate trei obiective de tratare a apei, în acelaşi timp: purificare mecanică, dedurizare şi defierizare.

Avantajele coloanelor de sediment multifuncţionale  constau în faptul, că în loc de a instala cîteva coloane, ce abordă mai multe obiective de tratare a apei, putem instala numai o coloană universală.

Dezavantajele coloanelor de sediment multifuncţionale  constau în faptul, că ele nu sunt capabile în mod eficient a deduriza apa. Coloanele de sediment multifuncţional trebuie să fie instalate în cazurile în care cerinţele pentru dedurizarea apei sunt scăzute.